جمعی از نمایندگان در نامه‌ای به رئیس مجلس، خواستار لغو رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی بر اساس اصل ۸۵ شدند.  به گزارش ایرنا،  در این نامه آمده است: با توجه به ابهامات متعدد در طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، آغاز ریاست جمهوری دکتر رئیسی، تاکید رهبر انقلاب بر اولویت لایحه نسبت به طرح و مخصوصا با توجه به اینکه اکثریت نمایندگان مجلس با حضور نداشتند با رای مخالف دادند و این مصوبه مهم فقط با ۱۲۱ رای به تصویب رسید بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۹۷ آیین نامه داخلی مجلس، طرح مذکور در دستور کار قرار گرفته و رسیدگی به آن به روال عادی بازگردد تا دولت انقلابی بتواند با اختیار و دقت کارشناسی بالا، لایحه‌ای دقیق جهت ساماندهی فضای مجازی ارائه شود.