با حکم سیدابراهیم رئیسی، غلامحسین اسماعیلی به سمت رئیس دفتر رئیس‌جمهور منصوب شد. به گزارش ایلنا، غلامحسین اسماعیلی دارای سوابق متعدد اجرایی از جمله در دستگاه قضایی بوده و پیش از این سخنگو و رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه بوده است. وی از جانبازان دوران دفاع مقدس است.