حمید رسایی از آملی لاریجانی به دلیل امضا نکردن اعتبارنامه ابراهیم رئیسی انتقاد کرد. او در توئیتر نوشت: «مطابق تصاویر منتشر شده در سایت شورای نگهبان، آقای آملی لاریجانی اعتبارنامه رئیس‌جمهور منتخب را امضا نکرده‌اند، با این کار نه به اعتبار آقای رئیسی که به اعتبار خودش لطمه زده؛ اعتبار آقای رئیسی به عبارتی بیشتر هم شده است.»