مصطفی نیلی، وکیل ناهید تقوی، شهروند ایرانی - آلمانی، دیروز چهارشنبه ۱۳ مرداد (۴ اوت) در توئیتر از محکومیت موکلش به ۱۰ سال حبس تعزیری به اتهام «مشارکت در اداره گروه غیرقانونی» و هشت ماه حبس تعزیری به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب خبر داد. بنا بر توئیت مصطفی نیلی، این حکم عینا برای مهران رئوف، فعال کارگری دو تابعیتی ایرانی - بریتانیایی نیز صادر شده است.