سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی، گفت: طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی بیرون از مجلس پخت و پز شده است، به همین دلیل ما اصرار داشتیم که حداقل اصل هشتاد و پنجی نشود و به مجلس بیاید در کمیسیون‌های اصلی و فرعی رسیدگی شود.

غلامرضا نوری قزلجه در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با «وجود تبصره‌ای در آیین‌نامه داخلی مجلس که براساس آن با درخواست ۱۵ نفر از نمایندگان می‌توان درخواست توقف رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی را مطرح کرد»، گفت: بله چنین مسئله‌ای امکان‌پذیر است، منتها مجددا نیاز به تصویب مجلس و رأی‌گیری در صحن علنی دارد. طبق تبصره ۲ ماده ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی مجلس، ۱۵ نفر از نمایندگان می‌توانند تقاضای لغو رسیدگی را مطرح کنند؛ نه ‌‌تنها در این مرحله بلکه تا قبل از مرحله تایید شورای نگهبان امکان طرح این تقاضا وجود دارد. در آنجا هم موافق و مخالف صحبت کرده و در صحن علنی رأی‌گیری خواهد شد، منتها این هم منوط به ر‌أی مجلس است.

سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی همچنین در پاسخ به این پرسش که با توجه به غیبت حدود ۷۰ نفر از نمایندگان در زمان رأی‌گیری برای طرح مذکور، در یک جلسه با حضور بخشی یا تمامی از این غایبین احتمال تغییر نتیجه وجود دارد، تصریح کرد: ما نمی‌دانیم که نظر این غایبین چه بوده، موافق بودند یا مخالف اما طبیعتاً این احتمال وجود داردکه برخی نظرات تغییر کند یا تغییر کرده باشد. وی افزود: ما در فراکسیون از ابتدا مخالفت‌مان را اعلام کرده بودیم؛ هم با اعمال رسیدگی اصل ۸۵ به این طرح و هم با برخی از مفاد اصلی آن و تا هر جا که ممکن باشد این مخالفت و پیگیری را ادامه خواهیم داد.

نوری قزلجه در رابطه با بحثی که گفته است «منشا این طرح خارج از مجلس است» گفت: بله متاسفانه این موضوع هم مشخص شد. من از پیگیری‌هایی که از چند ماه گذشته در رابطه با این موضوع داشتم خودم به این نکته رسیده بودم ولی خیلی مستند نبود که آدم بتواند آن را اظهار کند، آن هم در فضایی مانند تلویزیون. اما در این روزها دیدید که طراحان طرح به نوعی آمدند و خودشان را معرفی کردند که مثلا «ما این را اینطور نوشتیم» یا در فلان موضوع گفتند که «نظر ما این نیست یا این نبود» یا «اینطور نخواهد شد» آن هم افرادی غیر نماینده و بیرون از مجلس خودشان به صراحت و به وضوح گفتند که طراح این موضوع هستند.