نماینده ویژه ریاست‌جمهوری روسیه در امور افغانستان گفت: روسیه متأسف است که وضعیت کنونی روابط ایران و آمریکا به ایران اجازه نمی‌دهد به «تروئیکای» گسترش یافته (روسیه، ایالات متحده، چین و پاکستان) در مذاکرات صلح افغانستان بپیوندد.  به گزارش ایلنا به نقل از تاس، ضمیر کابلوف، با بیان اینکه ایران و پاکستان از اعضای کلیدی برای حل مشکل افغانستان هستند، افزود: در ابتدا، هنگامی که این تروئیکای گسترش یافته ایجاد شد، معتقد بودیم که جمهوری اسلامی ایران پنجمین عضو آن خواهد بود اما اکنون متأسفیم زیرا ما واقعاً ایران را در این  مذاکرات نداریم.