اسکای نیوز در گزارشی مدعی شد پنج نوع سند محرمانه که نقشه‌های ایران برای هک زیرساخت‌ها در کشور‌های غربی، از جمله در اروپا را نشان می‌دهد، منتشر شده است. در این اسناد ادعا شده که ممکن است گروهی سایبری برای اقدام علیه یک کشتی باری تلاش کند و خسارت جبران‌ناپذیری به کشتی وارد کند و حتی باعث غرق شدن کشتی شود. همچنین مطرح شده که ایران برای هک کردن مخزن اتوماتیک پمپ بنزین‌های خاص می‌تواند جریان گاز را متوقف کند و یا در بدترین حالت باعث انفجار شود. در این گزارش وزیر دفاع انگلیس نیز انواع تهدیدات توصیف شده را تایید کرده است.