به گزارش ایلنا، علیرضا نیلچی، مدیرکل انتخابات شورای نگهبان گفت: «شورای نگهبان مانند دیگر دست‌اندرکاران در ایام انتخابات طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در ایام انتخابات خواستار واکسینه شدن اعضای هیأت نظارت بر انتخابات شده بود که این امر قبل از انتخابات محقق نشد.» در همین راستا نیلچی در نامه‌ای به مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت و همچنین جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور عنوان کرد که با توجه به اتمام ایام انتخابات و کمبود واکسن و همچنین شرایط جامعه بنا به وظیفه انقلابی و میهنی خود درخواست واکسن در این مقطع را برای این گروه منتفی کنند.