سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات در صدر هیأتی به عراق سفر کرد. برهم صالح، رئیس جمهوری عراق در کاخ السلام بغداد با وی دیدار و گفت‌وگو کرد. دو طرف در خصوص مناسبات دوجانبه عراق و ایران و اهمیت آن برای دو ملت برادر و توسعه این روابط در زمینه‌های مختلف در راستای منافع مشترک دو کشور و همه منطقه رایزنی کردند. علوی در این دیدار با اشاره به اهمیت مناسبات تنگاتنگ میان دو کشور و ملت، بر حمایت رهبری ایران از امنیت و ثبات عراق و تقویت همکاری و هماهنگی دوجانبه در مقابله با تروریسم، افراط‌گرایی و برقراری صلح و امنیت در منطقه تاکید کرد.