امیر دریادار حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش(نداجا)، درباره وضعیت امنیت مرزهای آبی کشور در یک برنامه تلویزیونی گفت: امنیت مرزهای آبی ما بسیار بالا است و امکان ندارد شناوری قصد تصرف به این منطقه را داشته باشد و لحظه به لحظه مورد رصد و پایش قرار نگیرد. پهپادهای نیروهای دریایی و هوایی ظرفیت خوبی را ایجاد کرده است تا مناطقی که در ماموریت ارتش است و حتی مناطقی که در محدوده ماموریت سپاه است در امنیت کامل قرار دارد. وی تاکید کرد: اینکه اسراییل در جغرافیای ما حضور پیدا کند مانند یک خواب و سراب است.