به گزارش ایلنا به نقل از میل ایست مانیتور، ایوب کارا، وزیر سابق اسرائیلی در مرز آذربایجان و ایران گشت‌زنی کرد. گفته می‌شود این وزیر از مرزی که آذربایجان را از ایران جدا می‌کند، بازدید کرده است. وی گفت: امیدوارم که ما بتوانیم به آذربایجان در بازسازی این منطقه کمک کنیم تا پناهندگان بتوانند به روستاها و شهرهای خود بازگردند. کارا به آذربایجان توصیه کرد که «شهرک‌سازی» در منطقه را که یک شیوه اسرائیلی است، در پیش بگیرند. وی گفت: ما می‌توانیم به آذربایجانی‌ها فن‌آوری‌های مناسب برای بازسازی را ارائه کنیم.