محمد جلیلیان، وکیل محمدحسین کروبی، از محکومیت موکلش به یکسال حبس تعزیری و جریمه نقدی خبر داد. این محکومیت محمدحسین کروبی در ارتباط با نامه اعتراضی پدر او یعنی مهدی کروبی درباره سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط سپاه صادر شده است.