فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری گفت: الآن ما شاهد پایین‌ترین حد اعتماد عمومی بین مردم و مجموعه حاکمیت هستیم که نتیجه آن، این مقدار مشارکت می‌شود.

ناصر ایمانی در گفت‌وگویی تفصیلی با جماران با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری 1400، انتخابات خوبی برای هر دو جناح سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب نبود، اظهار کرد: به اعتقاد بنده هر دو جناح سیاسی ما در این انتخابات شکست خوردند و به تعبیری می‌شود گفت که مردم به این جناح‌های سیاسی بی‌اعتنایی کردند.

وی تصریح کرد: اصلاح‌طلبان در این انتخابات چند پاره شدند و بخشی از آنها گفتند در انتخابات شرکت نمی‌کنیم، بخشی گفتند در انتخابات شرکت می‌کنیم ولی کاندیدا معرفی نمی‌کنیم و بخش سوم هم در انتخابات شرکت و هم برای ریاست جمهوری و هم شوراهای شهر کاندیدا مشخص کردند. هر سه گروه اصلاح‌طلب در این زمینه شکست خوردند. یعنی کسانی که گفتند ما کاندیدا معرفی می‌کنیم، کاندیدای آنها حتی در انتخابات شورای شهر هم رأی نیاورد و آوردن چهره‌هایی مثل آقای خاتمی هم نتوانست چاره کار شود. ایمانی درباره اجماع اصولگرایان روی ابراهیم رئیسی و پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری نیز اظهار کرد: البته اصولگرایان هم اینکه روی آقای رئیسی اجماع کردند هنر نکرده‌اند. در واقع اصولگرایان روی بازیکن برنده شرط‌بندی کردند و اگر آقای رئیسی نمی‌آمد و فرد دیگری از اصولگرایان می‌آمد معلوم می‌شد که چقدر آنها اختلاف دارند. همچنان که در مورد لیست شورای شهر برای تهران مشخص شد که اصولگرایان چقدر اختلاف دارند. حتی در مورد انتخابات خبرگان و مجلس هم نتوانستند اجماع کنند.  وی تصریح کرد: هر دو جناح سیاسی ما باید جدی مطالعه کنند که علت رویگردانی مردم از آنها چه بود. در شورای شهر هم میزان مشارکت بسیار پایین بود و این برای اصولگرایان افتخاری ندارد که یک لیست آنها با این مقدار مشارکت پیروز شد. اصلاح‌طلبان باید از یک جهت مطالعه جدی کنند و به نظر من این است که هنوز نتوانسته‌اند به عمق لایه های جامعه پی ببرند و در یک فضای گلخانه‌ای فکر می‌کنند. این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: اصولگرایان هم آنقدر مست پیروزی آقای رئیسی شده‌اند که توجه نکرده‌اند در انتخابات شورای شهر و خبرگان چه اتفاقی برای آنها افتاد؛ چه از جهت عدم وحدت و چه میزان مشارکت.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به کاهش میزان مشارکت و عدم اعتماد میان مردم و حاکمیت، بیان کرد: من امیدوار هستم آقای رئیسی بتواند اقداماتی را انجام بدهد که تا حدودی اعتماد عمومی مجددا احیاء شود. یعنی مردم همین که احساس کنند حکومت واقعا دارد صادقانه برای آنها کار می‌کند و با آنها صادقانه صحبت می‌کند، تا حدودی اعتماد عمومی بر می‌گردد.