سخنگوی دولت در رابطه با «طرح صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌ها» گفت: توصیه من به پیشنهاددهندگان این طرح آن است که ضمن توجه به واقعیت‌های مرتبط با فضای مجازی و فضای منفی شکل گرفته در افکار عمومی، هر تصمیمی در این‌ خصوص باید با هماهنگی دولت جدید اتخاذ شود.

به گزارش برنا، علی ربیعی با اشاره به این که موضوعات مربوط به فضای مجازی، موضوع روز بسیاری از کشورهای جهان است، گفت: «بارها تاکید شده که سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی و حکومت سایبری، به خاطر پیچیده و چند وجهی بودنش، اقدامی ساده نیست. طرح‌هایی که مربوط به این حوزه باشد، قطعا ابعاد مختلفی دارد و اینکه صرفا با نگاه امنیتی یا جنبه خاص فرهنگی به بررسی آن بپردازیم، قطعا بیراهه رفته‌ایم».

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: «از طرف دیگر، فضای مجازی فقط محدود به حوزه اطلاع‌رسانی نیست بلکه در دنیای امروز، بستر بزرگی است که کاربردهای متعددی را برای مردم ایجاد کرده است. ایجاد مشاغل، سرمایه‌گذاری‌های جدید، تجارت الکترونیک و آموزش مجازی، بخشی از کاربردهای چندگانه‌ فضای مجازی است. به همین خاطر است که در زندگی امروز انسان، فضای مجازی در حقیقت بخشی از زندگی روزمره‌اش شده است بنابراین، قطعا هر نوع تصمیم گیری در این حوزه نیازمند توجه به همه جوانب و اخذ نظرات کارشناسان، خبرگان و عموم جامعه است.»

ربیعی با تاکید بر اینکه «امروزه فضای مجازی بخشی از حقوق مردم است»، افزود: این طرح علاوه بر اینکه می‌تواند نافی حقوق عامه مردم باشد، اختیارات رییس جمهور و هیات وزیران را نیز محدود کرده و در عوض، با اختیارات گسترده ای که برای نهادهایی نوظهور در نظر گرفته، چشم‌انداز روشنی را پیش رو قرار نمی‌دهد زیرا در این طرح، تناسبی بین مسئولیت و اختیارات، وجود ندارد.  

سخنگوی دولت با بیان اینکه اثرات و تبعات طرح مورد اشاره، بسیار گسترده است و رئیس جمهور منتخب نیز وعده‌هایی مرتبط با فضای مجازی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 مطرح کرد، گفت: توصیه من به پیشنهاددهندگان این طرح آن است که ضمن توجه به واقعیت‌های مرتبط با فضای مجازی و فضای منفی شکل گرفته در افکار عمومی ، هر تصمیمی در این‌ خصوص باید با هماهنگی دولت جدید اتخاذ شود.