یک کارشناس مسائل سیاست خارجی گفت: باید ببینیم اجرا نکردن تعهدات و ایجاد اختلاف بین ایران و آژانس به نفع ایران یا طرف مقابل است؟! بنده به عنوان یک پژوهشگر می‌گویم به نفع ایران نیست؛ چراکه وقتی ما با آژانس اختلاف پیدا کنیم، بهانه دست طرف مقابل می‌دهیم. حسن بهشتی‌پور در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام مبنی بر عدم پاسخگویی ایران به درخواست این نهاد برای تمدید مهلت توافق برای اجرای پروتکل الحاقی، اظهار کرد: آژانس می‌گوید من کاری ندارم شما چه مذاکراتی انجام می‌دهید و به این کار دارم که باید این نظارت‌ها و کنترل‌هایی که تا حالا طبق برجام انجام می‌دادم تداوم پیدا کند. ایران هم می‌گوید من زمانی اجازه این دسترسی‌ها را خواهم داد که طرف مقابل هم تعهداتش را اجرا کند و نمی‌شود ما این تعهدات را در شرایطی که طرف مقابل وظایفش را انجام نداده، انجام دهیم.

بهشتی‌پور در پاسخ به این سوال که این اقدام سیاسی آقای گروسی که به شورای حکام گزارش می‌دهد ایران برای تمدید به ما جوابی نداده چه تاثیری می‌تواند روی مذاکرات وین داشته باشد و آیا اساسا تاثیری دارد، گفت: تبعات این گزارش‌ها برای ایران این است که شورای حکام باز جلسه خواهد گذاشت و در ماه آگوست یک نشست حکام است و این‌ها را دو مرتبه بررسی می‌کنند و آنها با اتکا به این بهانه‌ها دوباره پرونده ما را مطرح کند و مجددا چیزی که ما یک دور در سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ شاهد بودیم، تکرار شود. چرا ما باید چنین کاری کنیم؟!

وی تاکید کرد: به نظر من ارزش دارد ایران به شکلی با آژانس به توافق برسد؛ چراکه آژانس یک داور و یک نهاد نظارتی و کنترلی است و ما با آژانس دعوایی نداریم و دعوای ما با اروپا و آمریکاست و آنها هم مادامی که احساس کنند، تحریم‌ها اثر دارد، آن را رها نمی‌کنند.