بیژن زنگنه و علیرضا رزم‌حسینی، وزیران نفت و صنعت با حضور در دفتر سیدابراهیم رئیسی با وی دیدار کردند. وزیر نفت در این دیدار با تبریک پیروزی سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم و آرزوی موفقیت برای وی و دولت آینده، گزارشی از اقدامات این وزارتخانه و مسائل و چالش‌های مهم حوزه نفت و انرژی ارائه کرد. وزیر صمت نیز با تبریک پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و آرزوی موفقیت برای وی و دولت آینده، گزارشی از عملکرد وزارتخانه متبوعش و چالش‌های حوزه صنعت و تجارت ارائه کرد.