علی مطهری در واکنش به اظهارات اخیر حدادعادل درباره رئیسی و دولت آینده وی در صفحه توئیتری خود نوشت: «آقای حدادعادل می گوید«دولتی روی کار آمده که سخن رهبری را می‌فهمد، می‌پذیرد و اجرا می‌کند. من دراین چهار دولت ۸ ساله چنین حسی نداشتم.» به ایشان می‌گویم اگر می‌خواهید در ۸ سال آینده چنین حسی داشته باشید باید به عنوان یکی از اعضای محفل پنهان برنامه‌ریز، سخن دولت را بفهمید و به او کمک کنید و از ایجاد حاکمیت دوگانه بپرهیزید.»