غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران در گفت‌وگویی اظهار کرد: در همین انتخابات دیدید که در جریان اصلاح‌طلب بزرگان تا آخرین لحظه در تردید هستند در حالی که شخص سیاسی باید تصمیم بگیرد و جریان شکل بدهد. وی با بیان اینکه این مجموعه رفتارها باعث شد تا آخرین لحظه خط و ربط‌ها مشخص نشود، افزود: خاتمی به تردید نجیبانه رسید و ما به عمل ایشان نقد داریم. کرباسچی همچنین با انتقاد از مصطفی تاجزاده، ادامه داد: آدمی مثل تاجزاده به این نتیجه می‌رسد که قانون اساسی، صداوسیما و رهبری را قبول ندارد، بعد همه جبهه اصلاح‌طلبان به این آقا یکپارچه رأی می‌دهند، طبیعی است که شورای نگهبان همه را می‌بیند... صد نفر هم باشند رد می‌کند.