سرلشکر حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران در مراسم رونمایی از واکسن «نورا»، گفت: ما مرد میدانهای سخت هستیم و به همه جهان می‌گوییم که از میدان خارج نمی‌شویم و می‌دانیم که سرانجام همه حصارهای سخت محاصره را با اقدامات فنی و علمی می‌شکنیم. ما این واکسن‌ها را در اختیار مردم فقیر سایر کشورها قرار می‌دهیم و ملت عزیز ما اطمینان داشته باشند که بیرق‌های امید را بیش از هر وقت دیگری برافراشته خواهند دید. وی با بیان اینکه ایران پهپادهایی با برد هفت هزار کیلومتر دارد، تاکید کرد: ما تصمیم گرفته‌ایم در جهان در هر پدیده‌ای جزو کشورهای برتر جهان باشیم و امروز در بسیاری از حوزه ها جزو کشورهای برتر هستیم.