آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در یازدهمین گزارش خود در مورد اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، بازگشت آمریکا به برجام را اقدامی مناسب دانست و از واشنگتن خواست تحریم‌ها علیه ایران را لغو و معافیت‌ها در رابطه با تجارت نفت با جمهوری اسلامی ایران و پروژه‌های منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در چارچوب برجام را تمدید کند. گوترش در گزارش خود به نصب سانتریفیوژهای جدید، افزایش سطح غنی‌سازی به 60 درصد در ایران، فعالیت‌های بازدارندگی ایران و پرتاب ماهواره با همکاری روسیه نیز اشاره کرده است.