شکراله حسن‌بیگی، رئیس ستاد انتخابات استان تهران درباره نتیجه انتخابات مجلس خبرگان در تهران، اعلام کرد: بر اساس آرای شمارش شده، علیرضا اعرافی با یک میلیون و ٢٩٣ هزار و ٧٢ رأی، حسینعلی سعدی با ٦٥٦هزار و ١١ رأی و احمد دانش‌زاده مومن با ٥٨٤ هزار و ٥٤٩ رأی به ترتیب بیشترین آرا در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان در استان تهران را کسب کرده‌اند. به گفته وی، استان تهران دارای ١٦ کرسی در مجلس خبرگان رهبری است که با فوت هاشم بطحایی، ابراهیم امینی نجف‌آبادی و محمدعلی تسخیری، سه کرسی آن فاقد نماینده بود.