مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از محدود شدن دسترسی این نهاد به تاسیسات هسته‌ای ایران خبر داد.  به گزارش ایلنا، رافائل گروسی همچنین گفت که توافق میان آژانس و ایران یک راه‌حل دائمی و پایدار نیست.