سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که نیروگاه اتمی بوشهر به دلیل «نقص فنی» به طور موقت «خاموش» شد. در اطلاعیه این سازمان آمده است: «به دنبال بروز نقص فنی در نیروگاه بوشهر و پس از اطلاع قبلی یک روزه به وزارت نیرو، این نیروگاه به طور موقت خاموش و از شبکه سراسری برق خارج شد.»