معاون وزیر خارجه و رئیس هیات مذاکره‌کننده در وین گفته است که «آقای رئیسی بسیار واقع‌بین و منطقی است و موضع ایران حتی پس از انتقال دولت نیز تغییر نخواهد کرد». عباس عراقچی، همچنین ابراز امیدواری کرد مذاکرات در دوران کار دولت فعلی به اتمام برسد و حتی اجرایی شود. به گفته وی« هنوز بخش دشوار گفت‌وگوها باقی مانده است.»