سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری گفت که بازه زمانی مشخصی مدنظر ندارد تا برای پایان دور ششم از مذاکرات احیای توافق هسته‌ای در وین اعلام کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه تکرار کرد که پیشرفت‌هایی در مذاکرات وین درباره ازسرگیری پایبندی به توافق هسته‌ای وجود داشته است، اما چالش‌ها پابرجا هستند و نمی‌تواند بازه زمانی مشخصی را برای پایان دور ششم مذاکرات اعلام کند. ند پرایس، در یک کنفرانس خبری تلفنی به خبرنگاران گفت: ما توانسته‌ایم به پیشرفت‌هایی دست بیابیم اما چالش‌ها پابرجا هستند. من بازه زمانی مشخصی ندارم که برای پایان دور ششم از مذاکرات ارائه کنم.