احمد بن مبارک، وزیر امور خارجه دولت خودخوانده یمن هشدار داد که انصارالله می‌تواند فشار دیپلماتیک برای صلح را خنثی کند زیرا اکنون برای تصرف یک شهر مهم تلاش می‌کنند. وی با بیان اینکه حامی انصارالله، یعنی ایران از حملات خونین اخیر حمایت کرده است، افزود: تهران می‌خواهد از یمن به عنوان یک محل چانه‌زنی برای حفظ اهرم فشار در مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی در وین استفاده کند.