سایت انتخاب نوشت: «طی روزهای اخیر، مشاهده شده که نظرسنجی سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی پس از ساعتی از آغاز به کار، با حمله‌ سایبری‌های ستادهای انتخاباتی مختلف مواجه می‌شود و نتایج را زیر و رو و حتی چهره‌های کم‌توجه را به صدر می‌کشانند. این اتفاق در نظرسنجی سایت و تلگرامی «انتخاب» نیز افتاده و نتایج نسبت به دقایق اولیه، زیر و رو شد. به نظر می‌آید این نظرسنجی‌ها تنها در ساعت اولیه و قبل از اطلاع‌رسانی گروه‌های سایبری ستادها در گروه‌های خود برای حمله و تغییر نتیجه، در یک جامعه آماری مشخص، تا حدی قابل اتکا باشد.»