رئیس پارلمان عربی به بیان ادعاهایی علیه ایران پرداخت. عادل عبدالرحمن العسومی مدعی شد: ایران خیرخواه و دوست کشورهای عربی نیست و می‌خواهد که در منطقه نیروهایی داشته باشد چراکه ایران در تلاش برای بی‌ثبات‌سازی  =کشورهای عربی است. وی افزود: «ایران  دوستی ندارد» و از متحدانش برای آسیب رساندن به کشورهای عربی استفاده می‌کند. ما مخالف اقدامات ایران در یمن، عراق، سوریه، لبنان هستیم.