خبرگزاری‌ها، متن فتوای رهبر انقلاب درباره حکم رأی سفید و بی‌نام دادن در انتخابات را منتشر کرد. در این متن از حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پرسیده شده: «حکم رأی دادن سفید و بی‌نام چیست؟ در صورت عدم شناخت و تحقیق، یا تحقیق کافی و عدم وصول به نتیجه و تحیر در انتخاب اصلح چطور؟» در پاسخ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فتوا داده‌اند: «در هر صورت اگر رأی سفید دادن موجب تضعیف نظام اسلامی باشد، حرام است.»