به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین نظرسنجی ایسپا درباره میزان تمایل مردم به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰،  ۳۴.۱درصد گفتند «قطعا شرکت خواهم کرد»، ۷.۸درصد اعلام کردند «احتمال زیاد شرکت خواهم کرد»، ۱۶.۳درصد بیان کردند «هنوز تصمیم نگرفته‌ام» و ۸.۹درصد اعلام کردند «احتمال کمی دارد شرکت کنم». ۳۲.۴درصد اظهار کردند «به هیچ وجه شرکت نمی‌کنم» و ۰.۵درصد نیز به این سوال پاسخ ندادند. بر این ‌اساس برآورد ایسپا از میزان مشارکت در ۱۱ خردادماه حدود ۳۷درصد بوده است.