وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای اظهارات اخیر محمود احمدی‌نژاد را «غیرواقعی و در راستای تشویش اذهان عمومی» خواند و تاکید کرد: «در شرایط کنونی بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری، تقویت امنیت و وحدت ملی و مشارکت حداکثری در انتخابات و عدم ایجاد زمینه سوء استفاده دشمنان، از ضروریات مسلم نظام است لذا پاسخ مقتضی به ادعاهای مغایر با واقعیات امنیتی در زمان مناسب اعلام خواهد شد.» گفتنی است احمدی‌نژاد اخیرا با انتقاد از عملکرد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در مراقبت از سایت‌های هسته‌ای و سازمان فضایی مدعی شنود این نهادها از وی شده بود.