عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی نوشت: «نقل شایعات پیرامون شورای نگهبان، نقل حکایت پدری است که از پسر پرسید در مشت من چیست؟ گفت؛ زرد است و گرد است و مجوف؟ گفت آری حال بگو چیست؟ گفت غربیل! کار بررسی صلاحیتها با اعلام اسامی به وزارت کشور بسته شد. آرای اعضا هم مخفی و کتبی بوده است. لطفا گمانه‌زنی نکنید.» گفتنی است روز دوشنبه عباس آخوندی از احتمال بررسی مجدد پرونده‌اش در شورای نگهبان خبر داده بود.