برنامه‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی، کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از دیروز با برگزاری نشست مشترک با اتاق‌های اصناف، تعاون و بازرگانی ایران کلید خورد. او پس از جلسه با فعالان بخش خصوصی، در جمع کسبه بازار تهران حضور یافته و به گفت‌و‌گو با کسبه پرداخت. ابراهیم رئیسی با شعار «هر خانه یک ستاد» در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم ثبت نام کرده است.