به گزارش خبرفوری، محمدرضا باهنر با اشاره به اظهارات و حواشی محمود احمدی‌نژاد گفت: من احساس می‌کنم احمدی‌نژاد الان به موقعیتی رسیده است که دارد فریاد می‌زند بیایید من را بگیرید. دستگیری آقای احمدی‌نژاد بهترین اتفاق برای وی است. وی ادامه داد: اما نظام بزرگوارتر و زیرک‌تر از آن است که به احمدی‌نژاد این فرصت را بدهد.