اسحاق جهانگیری، کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ برای ارائه برنامه پیشنهادی خود در جبهه اصلاحات ایران حاضر شد. حسن رسولی، عضو حقیقی جبهه اصلاحات ایران در این باره گفت: ایشان در جلسه مجمع حضور داشتند، ولی وقت نشد که برنامه انتخاباتی خود را ارائه بدهند. به نظر می‌رسد با حضور جهانگیری در جلسه ارائه برنامه به جبهه اصلاحات ایران احتمال کاندیداتوری او را در انتخابات افزایش یافته و گویا او مجددا برای ارائه برنامه در نشست جبهه اصلاحات حضور یابد.