تارنمای شبکه ان اچ کی ژاپن به نقل از سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه و مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در روند نشست برجامی وین نوشت احتمال تمدید مهلت همکاری هسته‌ای تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر بازرسی‌ها از تاسیسات هسته‌ای ایران وجود دارد. بر این اساس، عراقچی به خبرنگار ان اچی کی ژاپن در وین گفته است ایران امیدوار است پیشرفت های کافی در روند مذاکرات وین صورت گیرد تا دیگر نیازی به طرح موضوع تمدید همکاری‌های با آژانس نباشد اما تهران در صورت نیاز تمدید این مهلت را در زمان مناسب بررسی خواهد کرد.