به گزارش سیمانیوز، مرکز افکارسنجی صداوسیما اعلام کرد: ۵١ درصد مردم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی‌کنند. گزارش این مرکز افزوده که تمایل به مشارکت در انتخابات 20درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.