ویدئویی از صحبت کردن مجری تلویزیون دولتی عربستان به زبان فارسی پس از تغییر مواضع بن سلمان، ولیعهد سعودی نسبت به ایران مورد توجه قرار گرفته است. مجری این برنامه به فارسی می‌گوید: «شما بینندگان عزیز، ایرانیان یا زبان فارسی حرف می‌زنید، خواهش می‌کنم به این برنامه توجه کنید.»