محمدرضا عارف، رئیس بنیاد امید ایرانیان در نشستی خبری با عنوان «ارائه برنامه‌های پیشنهادی بنیاد امید ایرانیان برای عبور از شرایط سخت کشور»، درباره حضورش در انتخابات گفت: اگر احساس کنم فردی مناسب‌تر از من حضور دارد به او کمک می‌کنم و اگر شرایط کشور به حضور من نیاز داشت، ابایی برای حضور ندارم. وی در بخش دیگری از نشست خود با تاکید بر اینکه قانون اساسی می‌گوید از امکانات نظامی در زمان صلح استفاده شود ولی این بدان معنا نیست که بخش نظامی و امنیتی فعالیت اقتصادی کند، گفت: این مسایل باید با رفاقت و هماهنگی حل شود.