محمد زارع فومنی، دبیرکل حزب مردمی اصلاحات در حالی دیروز با برگزاری نشست خبری برای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری اعلام نامزدی کرد و با بیان اینکه اسم دولت من «دولت نخبگان ایرانی و برخواسته از ملت ایران» است، گفت: از همین تریبون اعلام می‌کنم که نیمی از کابینه و معاون اول من خانم خواهند بود.