سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه تصریح کرد: موانع فنی و سیاسی زیادی برای بازگشت به اجرای کامل برجام وجود دارد،‌ اما همان طور که نشست روز سه شنبه کمیسیون مشترک نشان داد، روند رایزنی‌ها سازنده است. به گزارش ایسنا، «آگنس ون‌در مول» درباره مذاکرات ایران و 1+4 در پایتخت اتریش گفت: هدف از رایزنی‌ها در وین یافتن راه‌حلی دیپلماتیک است تا ایران و آمریکا بتوانند به پایبندی کامل به برجام بازگردند.