رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه واکسیناسیون برای کل ملت به صورت رایگان خواهد بود، اظهار کرد: ما در ستاد هم تصویب کرده‌ایم که بانک مرکزی علاوه بر آن خرید ۱۰۰ میلیون دلار دیگر هم ویژه واکسن روی میز بگذارد تا هر کسی که می تواند واکسن وارد کند که باید بخش خصوصی در این زمینه با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هماهنگ باشد.

به گزارش ایسنا، حسن روحانی صبح دیروز در جلسه هیات دولت، اظهار کرد: حتی می تواند با ارز ۴۲۰۰ تومانی بخرد و این واکسن را برای واکسیناسیون عمومی در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد که این کار شروع هم شده است. الان یک بخش خصوصی وارد شده و قرارداد شش میلیون دوز واکسن را هم بسته که ان شاءالله وارد می شود. پس برای اینها و هر بخش خصوصی که می تواند برود و از هر کجا البته زیر نظر وزارت بهداشت واکسن بیاورد ارز ۴۲۰۰ تومانی حاضر است و پولش را ما تامین می کنیم. وی اضافه کرد: یک بحث هم داریم که غیر از ارز ۴۲۰۰ تومانی و واکسنی است که ما داریم خریداری می کنیم و آن هم این است که اگر یک بخش خصوصی خواست واکسن با ارز نیمایی وارد کند که آن هم زیر نظر وزارت بهداشت خواهد بود که کدام واکسن چگونه و طبق مقررات بهداشتی باشد، آن هم آزاد است که بیاورند و برای هر کسی خواست استفاده کنند. مثل بیمارستان دولتی که ما برای همه داریم و درکنار آن یک بیمارستان خصوصی هم هست که هر کسی خواست استفاده کند می تواند برود استفاده کند. ما واکسیناسیون عمومی را انجام می دهیم و به آن متعهد هستیم و طبق چهارچوب سند ملی مان پیش می رویم اما اگر دیگران هم در این زمینه خواستند فعال شوند هم بخش خصوصی با ارز ۴۲۰۰ تومانی می تواند برای دولت فعالیت کند، هم می تواند عمومی خودش با ارز نیمایی فعالیت کند.

مردم به کسی که مانع رفع تحریم می شود،‌ رای نمی دهند

رئیس جمهور با اشاره به مذاکرات احیای برجام عنوان کرد: بعضی ها پارسال و پیارسال درباره برجام فیلم درست کردند و روی دستشان باد کرده و حالا در حال پخش آن هستند، البته اینها تفکرات قدیم است و ما به آن کاری نداریم. عیبی هم ندارد که پخش بکنند چون ماهیت خودشان را افشا می کنند.

روحانی افزود: امروز همه می دانند راه حل برای معضل هسته ای ایران اجرای توافق هسته ای است و این موضوع برای ۱+۴، ۱+۵، اروپا، منطقه و همه روشن شده است که باید توافق به خوبی اجرا شود.

وی افزود: ما اجرا را عین سند برجام می خواهیم؛ نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم. ما زیاده خواهی نمی کنیم، البته طلب هایی هم در این زمینه داریم که بعدا مطرح می کنیم. چون در این چهار سال صدها میلیون دلار به ما خسارت وارد شده است که آن را سر جای خودش مطرح خواهیم کرد. به هر حال ما برجام پلاس و ... نمی خواهیم و عین برجام را می خواهیم.

روحانی با بیان اینکه در احیای برجام سه پله وجود دارد، گفت: پله اول رفع تحریم هاست که این کار به عهده آمریکاست و البته ۱+۴ هم باید کمک کند. آمریکایی ها باید کلیه تحریم ها را بردارند و شرایط باید به آنچه در سال ۲۰۱۵ در برجام پیش بینی شده بود بازگردد. باید هر گونه تحریمی که به بهانه های دیگر و یا با برچسب های جدید ایجاد شده بود کنار بگذارند و ما بتوانیم به اقتصادی سالم، متعادل و قابل قبول برگردیم.

وی اضافه کرد: آنها فعلا و در زبان جدی هستند اما عنوان ها برای ما کافی نیست. بلکه تمام تحریم هایی که شماره دارد و معلوم است باید روی کاغذ بیاورند و همه دنیا بدانند که برداشته شده است وگرنه در کلیات گرفتار می شویم. پس در بخش تحریم بار کامل بر دوش آمریکاست که آنها را در یک قدم هایی جدید دیده ایم و در یک جاهایی دو پهلو حرف می زنند. البته ما گام های صحیح و درست خود را تا امروز برداشته ایم و اقدامات مان را در چهارچوب سیاست های مورد نظر رهبری انجام داده ایم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه در احیای برجام دو کار بر عهده ماست، بیان کرد: یک کار ما این است که وقتی تحریم برداشته شد ما می خواهیم راستی آزمایی کنیم و بگوییم بله برداشته شده است، پس بله را ما باید بگوییم و ما این را از بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت راه می پرسیم و وقتی آنها بگویند برداشته شده این موضوع را اعلام خواهیم کرد. ما درباره راستی آزمایی مفصل بحث کرده ایم که چگونه باشد و چقدر زمان می برد. کار خیلی پیچیده ای هم نیست. اگر همکاری و حسن نیت باشد در زمان نه چندان طولانی می توان به جواب رسید. وزرای نفت، راه و بانک مرکزی و چند تن از وزرای دیگر هستند که باید این موضوع را اعلام کنند.

وی ادامه داد: قدم سوم کاری است که ما باید انجام دهیم و برنامه هسته ای ما کامل باید منطبق با برجام باشد که عینا این کار را خواهیم کرد و یک میلی متر اضافه تر هم نمی خواهیم. ما عین برجام همه آنچه اضافه باشد را جمع می کنیم و به انبار می بریم که این کار ساده ای است. چرا که تعهدات ما در برجام کاملا مشخص شده و ما هم عین برجام را پیاده خواهیم کرد.

رئیس جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: پس سه گام در احیای برجام وجود دارد. اولی رفع تحریم کامل است که به عهده آمریکایی هاست. دومی راستی آزمایی است که ما برنامه ریزی کرده ایم و در زمان کوتاهی می توانیم آن را انجام دهیم و سومی بازگشت به توافق برجام است که ما آن را دقیقا اجرا و عمل می کنیم. امیدواریم در قدم های بعدی در ۱+۵ صداقت، جدیت و حل سریع مسئله را حس کنیم و ببینیم، البته این روند نباید طولانی شود بلکه در مدت کوتاهی باید به آن برسیم.