به گزارش تسنیم، محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران درباره احتمال کاندیداتوری‌اش در انتخابات ریاست جمهوری 1400 گفت: نمی‌خواهم از خودم تعریف کنم ولی احساس بدی نسبت به توانایی خودم ندارم و فائزه نیز من را به عنوان کسی که توانایی دارم تایید کرده است هر چند گفته است که به من رأی نمی‌دهد. وی افزود: اگر به خودم باشم سعی می‌کنم که به این عرصه ورود نکنم؛ ولی زمان ثبت نام شاید به من فشار بیاورند که در انتخابات ثبت نام کنم.