اظهارات جنجالی فائزه هاشمی در «میزگرد انتخاب» کلاب‌هاوس حاشیه‌های بسیار و واکنش‌های متعدد به دنبال داشته است. او در گفت‌وگوی شش ساعته که 16 هزار نفر در آن حضور داشتند گفت حتی اگر برادرش محسن هاشمی هم کاندیدای انتخابات 1400 شود، با اینکه او را قبول دارد اما باز هم در این انتخابات شرکت نخواهد کرد و رأی نخواهد داد. وی با بیان اینکه رأی ندادن برای این است که در آینده از رأی دادن ابراز ندامت نکند، افزود: رأی ندادن یک استراتژی و یک اقدام فعال است برای وقتی که رأی دادن به نتیجه نمی‌رسد.