به گزارش ایلنا به نقل از دفتر اطلاعات ملی آمریکا، سازمان‌ها و نهادهای اطلاعاتی آمریکا ارزیابی‌هایی به دست آوردند که نشان می‌دهد ایران اکنون در حال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و اقدام خاص و مهمی در این راستا انجام نمی‌دهد. از سویی دیگر مشخص است که بدون گامی در راستای کاهش تحریم‌ها از سوی آمریکا، تهران به گفت‌وگو تشویق نمی‌شود. این نهادهای اطلاعاتی همچنین ایران، چین، روسیه و کره شمالی را تهدیدی برای منافع آمریکا دانستند.