جدول زمان‌بندی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ که توسط وزارت کشور بدین شرح اعلام شد: ۱. صدور دستور شروع انتخابات توسط وزیر کشور به فرمانداران ۲۱/ ۲ /۱۴۰۰، ۲. تشکیل هیأت‌های اجرایی توسط فرمانداری ها از تاریخ ۲۱/ ۲ / ۱۴۰۰ تا ۲۳/ ۲/ ۱۴۰۰، ۳. ثبت نام داوطلبان ۲۱/ ۲ تا ۲۵/ ۲، ۴. رسیدگی به صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان از ۲۶/ ۲تا ۳۰/ ۲، ۵. تمدید مهلت رسیدگی به صلاح داوطلبان توسط شورای نگهبان ۳۱/ ۲ تا ۴/ ۳، ۶. انتشار اسامی داوطلبان توسط وزارت کشور ۵/ ۳ تا ۶/ ۳، ۷. تبلیغات انتخابات ۷/ ۳ تا ۲۶/ ۳، ۸. ممنوعیت تبلیغات ۲۷/ ۳ اخذ رأی ۲۸/ ۳، ۹. انجام مرحله دوم (در صورت نیاز) در تاریخ ۴/ ۴.