نشریه پولتیکو به نقل از یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا نوشت که دولت بایدن به ایران اعلام کرده، تمام تحریم‌های وضع شده در دوران ترامپ را لغو نمی‌کند. این مقام آمریکایی همچنین مدعی شده که توافق هسته‌ای اصلی به ایالات متحده اجازه می‌دهد ایران را به دلایل غیرهسته‌ای تحریم کند. اگر تیم بایدن تصمیم بگیرد که تحریم دوران ترامپ به دلایل قانونی دیگری اعمال شده است، ملزم به لغو این تحریم‌ها نیست. وی در ادامه افزوده که برخی از این تحریم‌ها، قانونی هستند.