به گزارش ایلنا به نقل از تایمز آو اسرائیل، «عاموس یادلین»، رئیس سابق دستگاه اطلاعات اسرائیل گفت: ایرانی‌ها دست بالا را در مذاکره دارند. آنها تنها یک چیز می‌خواهند آن هم این است که آمریکا تحریم‌ها را لغو کند و سپس آ‌نها  به توافق بازگردند. وی افزود: ایرانی‌ها دیگر از این تحریم‌ها نمی‌ترسند. این که ما بر توافق تاثیر بگذاریم سخت است؛ چرا که دوران شیرین ترامپ برای ما تمام شده است.