دومین جلسه جبهه اصلاحات ایران در سال جدید با حضور اعضا به منظور بررسی پیشنهادات کمیته‌های مجمع و راهبرد انتخاباتی اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. آذر منصوری، سخنگوی جبهه اصلاحات در این جلسه گفت: بررسی پیشنهادات کمیته‌های مجمع و راهبرد انتخاباتی اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دستور کار جلسه امروز مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران است. وی ادامه داد: آنچه در آیین نامه جبهه بر آن تصریح شده این است که کاندیدایی مورد حمایت جبهه خواهند بود که علاوه بر داشتن معیارها و ویژگی‌های مصوب در همین آیین نامه بتواند حداقل رای دوسوم مجمع عمومی جبهه را کسب کند. لازم به ذکر است این جلسات یکشنبه هر هفته برگزار می شود.