مقام روس از تحریم شرکت‌های این کشور به دلیل تجارت با ایران خبر داد. دیمیتری کیکو، معاون رئیس بخش کنترل محدودیت‌های خارجی وزارت دارایی روسیه، گفت: پس از خروج آمریکا از برجام، در حدود ۱۰  شرکت و سازمان روسی به علت همکاری‌ با ایران توسط آمریکا تحریم شده‌اند. وی با بیان اینکه علیرغم تمایل بایدن برای بازگشت به برجام اما تحریم‌های یک جانبه توسط ایالات متحده باقی مانده است، افزود: من فکر می‌کنم که علاوه بر دعوت از طرف‌های درگیر به  بازگشت به این توافق، لازم است که منافع روسیه را نیز در نظر بگیریم و برای لغو تحریم‌ها علیه افراد و نهادهایی که پس از خروج آمریکا از برجام تحریم شده‌اند تلاش کنیم.